O Praksi Bereginja

PLES BEREGINJA je Slavenska energetska praksa za žene. Naziva se još i Slavenska Joga, Slavenska Gimnastika za žene, Sveti Ples Slavenskih Čarobnica… no, sve to jesu nazivi za SLAVENSKU MAGIJA POKRETA. Ova praksa, namenjena je samo ženama, a zasniva se na drevnom znanju staroslovenskom znanju i predstavlja jedan od najmoćnijih jezika pokreta kojim se ženska energija uskladjuje sa principima prirode i univerzuma. 

Praksa se izvodi kroz pokrete, povezivanje sa simbolima i kroz afirmacije. Svaki od ova tri načina izvođenja je moćan i sam za sebe. A najsnažnije je kada se povežu sva tri zajedno. Svaka od 27 Bereginja ima svoj pokret i simbol kojim se aktivira njena energija, odnosno taj aspekt iliti arhetip u nama. Tada postajemo svesne tog aspekta u sebi te imamo i mogućnost njime da upravljamo i pružimo sebi energetski balans, stabilnost, zdravlje i još mnogo drugih benefita u skladu sa našom ženskom prirodom. Benefiti same prakse su na svim poljima – fizički, emotivno i mentalno.

Jednaka pažnja pridaje se svakom od ova tri polja i njihovoj međusobnoj integraciji. Jer su ta tri polja su, između ostalog povezana i sa 3 sveta: Donji Svet – Nav, Srednji Svet – Jav, Gornji Svet – Prav. 

Kroz ovu praksu mi se zapravo povezujemo sa univerzalnim principima i energetskim protocima same prirode. Čitava praksa se bazira na obraćanju prirodi, prirodnim elementima i našem usaglašavanju sa njima. To je osnova i početak našeg isceljenja u savremenom svetu. Pismenost o prirodnim zakonima naši davni Slavenski preci i pretkinje su živeli. Kroz ovu praksu se energetski opismenjujemo i vraćamo u te osnovne zakone. Samim tim naše telo, emocije i um menjaju se i usklađuju sa prirodom, a mi postajemo svesni svoje povezanosti sa Univerzumom. Cilj same prakse jeste život žene u skladu sa prirodom u svim njenim osobenostima, vrlinama i lepotama. Kao i isceljenje ženskog principa i povratak u njegovu Svetu Svrhu uz koju može harmonično živeti sa muškim principom, te u zajedništvu sa njim podržavati veliki Točak Života.

Ko su Bereginje?

BEREGINJE su Ženski aspekt Slavenskog Božanstva. Bereginje su Boginje koje štite pravednog Čoveka. Dakle zaštitnice koje nam daruju plodnost, zdravlje, očuvanje vrednosti i snagu za savladavanje prepreka na putu promena. One su Sile Prirode, “Spiriti” zemlje, šuma, vetra, svetlosti i vode. Pomažu u održavanju balansa u prirodi, te razumevanju i harmonizaciji ciklusa Životnog Točka: Život – Smrt – Život. Možemo im se obaćati da zatražimo njihovu pomoć kada nam je potrebna, međutim nećemo je dobiti ako kršimo zakone prirode.

Čak naprotiv, bilo kakvom zloupotrebom prirodnih zakona dobićemo lekcije iz kojih ćemo učiti o karmi i dobroti kroz svoja lična iskustva. To nije nikakva kazna, to je zakon karme koji se pospešuje uz podršku Bereginja. 

Tako da im možemo zatražiti pomoć da razumemo svoju karmu i pročistimo je te iscelimo svoj život, svoje porodično stablo, i pružimo svoj doprinos čovečanstvu. Iako su Bereginje Ženski aspekt koji kada se utelotvori u Ženu biva još snažniji. Bereginje isto tako pomažu i muškarcima, a naročito onima koji imaju pored sebe Ženu Bereginju. Utelotvorenu Bereginju koja ih podržava. Takva zajednica Harmonije u Paru daje zdrav život i isceljenje svom Rodu. Bereginje mogu pomagati u tome da uđemo duboko u svoje nesveno polje i razumemo uzroke određenih problema, bolesti, blokada i poteškoća. Te kroz komunikaciju sa njima imamo prilike da se okrenemo prirodi i da u njoj pronadjemo lek za sve. Povratak Prirodi je Povratak Sebi. Povratak Sebi je spoznaja da smo mi Priroda. Bereginje su tu da nam na tom putu pomognu.

Moje iskustvo sa Bereginjama

Moj prvi osećaj u telu kada sam pročitala samo najavu za Obuku Bereginja bio je ježenje celog tela i lupanje srca, iako nisam ni znala šta je ta praksa, niti ko su Bereginje… Samo sam osetila poziv nečeg drevnog, što zove da se vrati u život jer nam je svima potebno, a da je sada konačno došlo vreme da je tako nešto moguće.

Sistem koji nam je došao ovde na Balkan je iz Rusije.  A osim Rusije mnoge škole ovog starog znanja pod različitim nazivima zastupljene su i razvijene i u drugim Slavenskim zemljama (Poljskoj, Ukrajini, Belorusiji… ) 

Kako sam došla u kontakt sa osnovama ovog znanja, nadalje nastavljam samostalni rad duboko i posvećeno, sa naglaskom na svakodnevo. Kroz samostalno bavljenje praksom dolazim do otvaranja velikog Informativnog Polja Znanja, uvida i dobrobiti, kako u sopstvenom životu i na putu svog isceljenja tako i kod drugih žena koje se ovom praksom bave ili kojima sam znanje prenela.

Praksa mi je iz dana u dan donosila sve više isceljenja i promena u životu na bolje. A nakon tog vremena kako sam počela sve više da se povezujem sa Bereginjama i slušam njihovo vođstvo kao Velike Ženske Sile očuvanja, dobrobiti i plodnost, tako dolazi poziv koji je od prvog momenta u meni i bio, a to je da praksu podelim i sa drugim ženama. I tako počinjem sa radionicama, obukama i raščitavanjima slavenskog horoskopa roda. 

Prvih godinu i po dana radila sam praksu samo za sebe, “osluškujući priču o sebi“ kako ja često volim to da kažem.

Svedočim prirodnom rađanju sistematičnosti sticanja i prenošenja znanja kroz rad i iskustvo. Kao i toga da u kratkom vremenskom intervalu dolazi do širenja same prakse, širenja dobrih vesti, a samim tim i porasta svenosti žena na širem planu kom ovim vrlinama doprinosimo. Čast mi je sudelovati u tome, i biti primer da naizgled mali koraci jesu od velikog značaja za mnoge ukoliko se na njih odvažimo, čak i onda kada nije lako, koliko svoj put održavamo čistim.

Kada sam osnažila svoju vezu sa Bereginjama, ostavila sam sve druge delatnosti i posvetila se samo radu na tom polju. Širenju i oživljavanju ovog blaga kod nas, na našim prostorima, a i kod naših žena širom sveta.

Zahvalna sam za znanja koja mi najviše kroz samu praksu, rad i iskustvo dolaze, a više ni nemam kud’ nego da ih delim kako bi ove sadašnje i nove generacije žena koje tek dolaze znale da imaju velike dobrobiti i podršku staru hiljadama godina u novim formama u ovo novo doba našeg stvaranja. Staro je tu da bi podržalo Nove Vrednosti, Novo je tu da bi dalo život Starim Vrednostima i doprinelo njihovom očuvanju. Upravo u takvim relacijama nalaze se pitanja i odgovori večnih principa univerzuma.

Dobrobiti Prakse

– Povezanost sa sobom, svojim telom, emocijama i svešću

– Budjenje i razvoj iskonske ženske energije – Divine Feminine

– Integraciju fizičkog, emocionalnog i mentalnog tela, koja otvara put ka Višim Stanjima Svesti

– Preraspodelu energije u telu (oslobadjanje viškova i aktiviranje tamo gde je energija potrebna)

– Gipkost, saglasnost i mir sa sobom i svojim okruženjem

– Ojačanje povezanosti sa prirodom i univerzalnim principima univerzuma

– Poboljšanje imuniteta i jačanje zdravlja

– Harmonizaciju Hormona

– Celovitost i Isceljenje

– Put ka samoisceljenju i pronalska prirodnih načina isceljenja uzroka

– Vitalnost životnih sila, povećanje libida i plodnosti

– Karmička pročišćenja

– Sklad u porodičnom sistemu

– Uspostavljanje zdravog Partnerskog Odnosa ili isceljenje Partnerskog Odnosa

– Harmonizacija Ženskog i Muškog aspekta

– Osvešćivanje i razvoj stvaranja kroz žensku energiju

– Očuvanje svoje energije, primanje i pružanje energetske zaštite

– Otpuštanje prošlosti i kreiranje u sadašnjem trenutku

– Fizičku lepotu i senzualnost

– Učenje univerzalnog jezika simbola

– Učenje svesnog upravljanja energetskih tokova u sebi – vladanje sobom

– Alat za pristup rešavanju problema

– Aktiviranje Genetskog Sećanja, Prošlih života, Porodičnog i Duševnog Nasleđa

– Spoznaja svoje svrhe (svog dara i gde sebe usmeriti energetski)

– Kosmički Ples izmedju Gornjeg i Donjeg Sveta Kroz naše postojanje kao Žene u Srednjem Svetu

– Utelotvorenje Bereginje u Ženi – Žena Bereginja

I još mnogo toga u zavisnosti od trenutnih mogućnosti, potrebe i rada na sebi kroz praksu. Kroz svaku ženu praksa Bereginja živi svoju priču i zato svi ovi benefiti ne dolaze odjednom nego kroz proces i snagu namere. Kao i to da se mogu razviti još razni neki drugi koje nisam ni navela… Takođe, ovo su sve moja lična iskustva i iskustva polaznica sa kojima sam do sada radila. Te naglašavam da je ova praksa složena koliko i sam Život, i da se u svakoj ženi rascvetava kroz njene jedinstvene načine i darove Svemira. Verujem da će kroz godine razvoja ova lista postajati sve šira i duža.

 

Sistem Učenja i Moja Metoda Rada

BEREGINJA ima ukupno 27. Ceo sistem njihove međusobne umreženosti, odnosa i komunikacije se bazira po principu Zlatnog Preseka. Postoji zapravo 3 puta po 9 Bereginja (narodni naziv “tridevet”) što ukupno čini da ih ima 27. Dakle savršeni sistem Univerzuma, na osnovu kog postoji veliki broj pristupa i opštenja sa ovom praksom. Takođe kroz ovaj sistem imamo mogućnost da dobijemo informacije koje su nam potrebne i da radimo na sebi kroz svoje polje interesa. Shodno tome pristupi su raznovrsni, te ću se u daljem tekstu fokusirati na polja kojima se ja lično bavim i šta možete dobiti kroz rad sa mnom.

Jedno od prvih pitanja je odakle početi sa ovim složenim sistemom vežbi?

U odnosu na dobrobiti i složenost same prakse moj omiljeni odgovor na ovo pitanje je preusmerenje na onog ko to pitanje postavlja – Šta Želiš? Koja je tvoja lična potreba, na čemu želiš trenutno da radis i šta želiš da spoznaš i razvijaš kod sebe?

1. Ukoliko želiš da sretneš sebe, da naučiš kako da budeš u tišini sa sobom i samoposmatranju, da učiš da neguješ svoj prostor i da u okviru tog vremena za sebe “čitaš priču o sebi”, te kako bolje vladati sobom i svojim darovima i pročistiti u sebi ono što te blokira i sputava…

Onda je moj odgovor kreni od svog Ličnog Niza Bereginja. Lični Niz je kompleks od 9 vežbi Bereginja koji se izračunava prema našem datumu, vremenu i mestu rođenja, odnosno položaju Sunca i Meseca u trenutku kada smo na ovaj svet došli. Od tih 9 Bereginja jedna je naša Glavna – Krunska Energija – Arhetip u kom smo rođeni. Ta Bereginja je ujedno naša glavna zaštitnica, a mi njenu energiju u u ovom životu imamo priliku da otelotvorimo.

Spoznaja svoje Krunske Energije daje nam odgovore na putu spoznaje Lične svrhe te i jasna usmerenja kako da delujemo po tom pitanju konkretno u Srednjem Svetu.

Sledeća u Nizu je Bereginja Izazova – Energija koja nam omogućuje da jasno vidimo šta je to što je potrebno da naučimo, ona nas izaziva jer kroz nju učimo i rastemo.

A uz nju imamo i Bereginju koja nam je Lek – ona nas miluje i hrani tako da nam olaksava i neutralizuje energiju izazova.

Zatim imamo Niz od 6 energija – Bereginja koje su podrška za sve ove 3 primarne.

Celokupni Niz od 9 Energija (koje se ponekad i ponavljaju) je zapravo naš energetski zapis, na nivou energija od čini naš energetski profil koji ima jasnu vezu sa svetom materije.

 

2. Ukoliko imaš potrebu da razvijaš svoju ženstvenost, gipkost i harmoničnost. Da pronikneš dublje u spoznaju šta sve znači biti žena, koliko raznovrsnosti i kompleksnosti mi u sebi imamo, slojeva koji iziskuju negovanje i pažnju te međusobnu kominaciju unutar svake žene. Ukoliko Želiš da upoznaš sve Arhetipove i načine kako da ih aktiviraš i njima upravljaš kroz pokret, podržano afirmacijom i simbolom….

Onda je moj odgovor kreni od Osnovnog Nivoa svih 27 Bereginja. Naučićeš šta svaka od njih znači, kako se izvodi njen pokret i koje sakralno značenje nosi. Koji je njen simbol i afirmacija i zbog čega. Naučićeš da radiš praksu za sebe i imaćeš pouzdan alat za integraciju i spoznaju svoje slojevitosti i mogućnosti koje u sebi nosiš.

3. Ukoliko imaš potrebu da spoznaš teorijski složeni sistem Bereginja i zanima te kako možeš da izračunaš Slavenski Horoskop Roda (pojedinačne individualne komplekse za sebe i svoje bližnje). Da razumeš međusobnu uzročno posledičnu vezu u sistemu energija, kako one to jedna drugu izazivaju, a kako neutralizuju. Kada su energije u plusu a kada u minusu, gde su blokade i šta može biti od pomoći?

Onda je moj odgovor kreni od Osnovnog Nivoa Izračunavanja Nizova – Slavenskog Horoskopa Roda. Naučićeš za svaku od 27 Bereginja koja joj je energija Izazov a koja Lek i zbog čega je to tako. Naučićeš gde im se nalaze ostale energije koje je podržavaju i šta je uzrok tome.
Video materijale radionica možeš poručiti putem maila ili me kontaktirati, pratiti obavjesti za aktualne radionice koje možeš pohađati. Saznaj više o video materijalu klikom na fotografiju.

Ukoliko već poznaješ praksu (ili sve od navedenog) i želiš dalje da učiš i napreduješ ili ti je potrebna podrška ženskog kruga..

Onda je moj odgovor prati moje tematske radionice za Napredne Grupe. Na njima otvaramo nova polja različitih pristupa i načina rada. Takoreći živa Istraživačka grupa Starog Znanja. A takođe možeš istražiti šta druge instruktorke ove Prakse imaju da ti ponude. Kod nas je za sada 10ak instruktorki i ima ih još mnogo više u Rusiji, Ukrajini, Belorusiji…

 

Simboli Bereginja

SIMBOLI koje koristimo u praksi Bereginja su iz Belorusije. Kod nas na Balkanu jezik simbola je najsnažniji jezik Slavenske Kulture koji je uspeo da se održi uprkos istrebljivanju i pustošenju usled istorijskih događaja. Jezik simbola je univerzali jezik, te kada naučimo ovih 27 Beloruskih simbola imamo mogućnost da razumemo veliki broj simbola koje zatičemo ne samo na Balkanu nego i širom sveta kroz zaostavštine drugih kultura i zajednica. 

Značaj simbola je izuzetno veliki iz razloga što su oni zapravo naša prečica do veze sa Izvornim Božanskim Silama.

Svetlosni energetski zapisi, kodovi, zabeleženi su u simbolima. Vežbe povezivanja sa simbolima ojačavaju i uvežbavaju naše povezivanje sa određenim energijama, izoštravaju našu svest, i uče nas svetlosnim jezikom i komunikaciji sa istinom (jer na taj način mnogo lakše registrujemo šta je laž te čuvamo sebe od manipulacija raznih vrsta a podržavamo istinitost).

 Isto kao i ceo sistem Bereginja, svi Staroslovenski Simboli zasnivaju se na principu Zlatnog Preseka odnosno Svete Geometrije. Kao takvi oni su naša direktna veza sa Univerzumom.

 Svaki aspekt u nama, svaka energija u nama, ima svoj kod, svoj svetlosni zapis. Ti kodovi, svetlosni zapisi se nalaze takodje svuda oko nas. Iz tog razloga kada se povezujemo sa određenim aspektima u sebi mi privlačimo te iste aspekte iz postojanja u svoju blizinu.

I to je energetski princip sinhroniciteta (nema nikakve mistike u tome… A još manje slučajnosti… ). To je u zakonu univerzima stvar logike. Te kada se okružimo simbolima ili radimo praksu sa njima. Mi pozivamo svesno određene energije u svoje polje sa određenom svrhom i namerom. 

Kako se vežba?!

Puno je pristupa, ali se suštinski rad sa simbolima bazira na tome da prvo naučimo značenje određenog simbola, energije koju želimo da aktiviramo. I da smo načisto s tim zašto želimo tu određenu energiju.

Simboli se ili rade kroz vez, tkanje, crtanje i slikanje po razičitim materijalima i prostorima, a možemo ih isctravati i po sebi na određenim delovima svog tela svesno i savesno. Sledeći način je vizualizacija Simbola bez pokreta ili uz pokrete. A kao napredniji oblik rada sa simbolima radimo vizuelno upijanje simbola – “zurenje” u simbol. Kada se ojača upijanje simbola, zatvorenih očiju dopuštamo pojavljivanje svetlosnog opozita koji kada ovladamo upijanjem simbola možemo da pomeramo “unutrašnjim vidom” u željenom pravcu ili da ga ispratimo “tamo gde on želi da ide”. Od izuzetne važnosti u ovoj praksi jeste izlaganje sunčevoj svetlosti, kao i odmaranje očiju u potpunom mraku. Na taj način nam se poboljšava svetlosna percepcija i jasnije uvidjamo ovakve razlike u svojoj percepciji vida. 

Share This