Žene se bude – Čovječanstvo da njeguju

Žene se bude – Čovječanstvo da njeguju

ŽIVIMO U VREMENU kada dolazi do velikog porasta svijesti, posebno u području Ženskog principa. Misterije skrivene i potiskivane stoljećima, kako na Balkanu tako i diljem svijeta, proizlaze iz starih spisa osvijetljenih u duhu nužnosti današnjeg vremena.  Ali dok...