Naizgled nedostižne i neuhvatljive. Njihova promenljivost je privlačna, prozračnost obuzima dah i budi želju za slobodom. Sa njom se putuje kroz vreme i prostor čak i bez najmanjeg pokreta.
No upravo takav njihov duh ume da uznemiri i poljulja osećaje sigurnosti.
Nju može voleti samo onaj koji voli samu prirodu promene.
Nju može razumeti samo onaj koji je u njenoj divljini pripitomi ali tako da joj srce ne izneveri.
Nju može da privoli onaj koji zna da se mir njenog srca napaja sitnim darovima, koji drugima možda i ništa ne znače a njoj su sve!
Zrnce peska u koju je utkana čista namera, za nju će oslikavati čitavi univerzum svetlosti. Jer ona sa takvom alhemijom priča iz nje dalje stvara. 
To je put do srca Žene Vile. Tako malo, a tako sve. Jer ona nikada nije samo ona, ona je mnogo više od svega pa od sebe same. Onaj ko voli Ženu Vilu taj voli ceo svet u sebi, i kroz sebe ceo svet. 
Share This