Tradicija nisu opanci, tradicija su uzemljena stopala
Tradicija nije ordenje, tradicija je nasleđe vrline predaka
Tradicija nije krsna slava, tradicija je svest o tome kome svoju pažnju poklanjas
Tradicija nije narodna pesma, tradicija je pesma koja se u tebi budi dok osluškuješ žubor vode
Tradicija nije himna, tradicija je osluskivanje duše drugih zarad snage koju donosi zajednistvo…. 
Tradicija nije moranje, tradicija je princip Večnosti… 
Tradicija nisu okovi, jer je osnovni princip Večnosti promena kao osnova očuvanja nje same. Dragi preci, molim vas dopustite nam da budemo drugačiji u skladu sa zakonima prirode, jer niste ih vi donosili, vi ste ih samo poštovali u duhu svog vremena, dopustite nam da ih i mi isto tako sledimo u duhu svog doba.
Share This