Žena stvara iz Mira
Iz Harmonije
Žena stvara kroz Očuvanje Sebe, svega što ima, svih vrednosti koje su već u njoj
Žena stvara kroz Pesmu, Igru i Lakoću
Kroz zahvalnost ka svemu što postoji 
Žena stvara kroz lepotu i inspiraciju koja donosi dugoročne i postojane plodove
Žena stvara kroz zadovoljstvo i osmeh
Žena stvara kroz Sigurnost i duboku uzemljenost svojih ideja i zamisli
Žena stvara u podršci svog okruženja i zdrave Muške energije
Žena stvara tako da plodovi stvaranja mogu dalje sami da rastu i razvijaju se i svima donose dobrobit
Žena stvara kroz Bezuslovnu ljubav kroz jedini istiniti motiv – Negovanje Zdravog Života. 
Žena stvara podržavajući drugu Ženu.
Share This