Aktivno sećanje – pomeranje zbirne tačke

BILO DA SU IZ OVOG ili iz prošlih života mi imamo skup iskustva koja teže oslobađanju. A najčešće su u ovom životu ponavljanja prošlih, kako nam sam princip karme nalaže, ukoliko ih se nismo oslobodili - ponavljanje je konstantna prilika za promenu. Prirodan tok...

Kako žena stvara?

Žena stvara iz Mira Iz Harmonije Žena stvara kroz Očuvanje Sebe, svega što ima, svih vrednosti koje su već u njoj Žena stvara kroz Pesmu, Igru i Lakoću Kroz zahvalnost ka svemu što postoji  Žena stvara kroz lepotu i inspiraciju koja donosi dugoročne i postojane...

Tradicija oslobođena okova (neka bude izrečeno)

Tradicija nisu opanci, tradicija su uzemljena stopala Tradicija nije ordenje, tradicija je nasleđe vrline predaka Tradicija nije krsna slava, tradicija je svest o tome kome svoju pažnju poklanjas Tradicija nije narodna pesma, tradicija je pesma koja se u tebi budi dok...

Žena vatra

Spremna da umre da bi se ponovo rodila... Spremna da zapali sve mostove jer zna da će time samoj sebi razbuktati krila za letenje. Rešena da NIKADA više ne izgubi sebe, već da u svojoj odvažnosti izgubi sve drugo što ona nije. Učiniće se drugima da nije stvarna,...

Žene ratnice

Morale su... Nisu imale izbora... To je bio jedini način da prežive, i da očuvaju tuđe živote, i sam princip života...  Kroz opiranje potčinjenosti naučile su da same sebi budu dom i sklonište, radost i tuga, ekstaza i očaj... Samoodrživost polariteta, zarad očuvanja...

Žene se bude – Čovječanstvo da njeguju

ŽIVIMO U VREMENU kada dolazi do velikog porasta svijesti, posebno u području Ženskog principa. Misterije skrivene i potiskivane stoljećima, kako na Balkanu tako i diljem svijeta, proizlaze iz starih spisa osvijetljenih u duhu nužnosti današnjeg vremena.  Ali dok...

Žene Vile

Naizgled nedostižne i neuhvatljive. Njihova promenljivost je privlačna, prozračnost obuzima dah i budi želju za slobodom. Sa njom se putuje kroz vreme i prostor čak i bez najmanjeg pokreta. No upravo takav njihov duh ume da uznemiri i poljulja osećaje sigurnosti. Nju...
Žene Vile

Žene Vile

Naizgled nedostižne i neuhvatljive. Njihova promenljivost je privlačna, prozračnost obuzima dah i budi želju za slobodom. Sa njom se putuje kroz vreme i prostor čak i bez najmanjeg pokreta. No upravo takav njihov duh ume da uznemiri i poljulja osećaje sigurnosti. Nju...

read more
Žena vatra

Žena vatra

Spremna da umre da bi se ponovo rodila... Spremna da zapali sve mostove jer zna da će time samoj sebi razbuktati krila za letenje. Rešena da NIKADA više ne izgubi sebe, već da u svojoj odvažnosti izgubi sve drugo što ona nije. Učiniće se drugima da nije stvarna,...

read more
Aktivno sećanje – pomeranje zbirne tačke

Aktivno sećanje – pomeranje zbirne tačke

BILO DA SU IZ OVOG ili iz prošlih života mi imamo skup iskustva koja teže oslobađanju. A najčešće su u ovom životu ponavljanja prošlih, kako nam sam princip karme nalaže, ukoliko ih se nismo oslobodili - ponavljanje je konstantna prilika za promenu. Prirodan tok...

read more
Žene ratnice

Žene ratnice

Morale su... Nisu imale izbora... To je bio jedini način da prežive, i da očuvaju tuđe živote, i sam princip života...  Kroz opiranje potčinjenosti naučile su da same sebi budu dom i sklonište, radost i tuga, ekstaza i očaj... Samoodrživost polariteta, zarad očuvanja...

read more
Tradicija oslobođena okova (neka bude izrečeno)

Tradicija oslobođena okova (neka bude izrečeno)

Tradicija nisu opanci, tradicija su uzemljena stopala Tradicija nije ordenje, tradicija je nasleđe vrline predaka Tradicija nije krsna slava, tradicija je svest o tome kome svoju pažnju poklanjas Tradicija nije narodna pesma, tradicija je pesma koja se u tebi budi dok...

read more
Kako žena stvara?

Kako žena stvara?

Žena stvara iz Mira Iz Harmonije Žena stvara kroz Očuvanje Sebe, svega što ima, svih vrednosti koje su već u njoj Žena stvara kroz Pesmu, Igru i Lakoću Kroz zahvalnost ka svemu što postoji  Žena stvara kroz lepotu i inspiraciju koja donosi dugoročne i postojane...

read more
Share This