Žene Vile

Žene Vile

Naizgled nedostižne i neuhvatljive. Njihova promenljivost je privlačna, prozračnost obuzima dah i budi želju za slobodom. Sa njom se putuje kroz vreme i prostor čak i bez najmanjeg pokreta. No upravo takav njihov duh ume da uznemiri i poljulja osećaje sigurnosti. Nju...
Žena vatra

Žena vatra

Spremna da umre da bi se ponovo rodila… Spremna da zapali sve mostove jer zna da će time samoj sebi razbuktati krila za letenje. Rešena da NIKADA više ne izgubi sebe, već da u svojoj odvažnosti izgubi sve drugo što ona nije. Učiniće se drugima da nije stvarna,...
Aktivno sećanje – pomeranje zbirne tačke

Aktivno sećanje – pomeranje zbirne tačke

BILO DA SU IZ OVOG ili iz prošlih života mi imamo skup iskustva koja teže oslobađanju. A najčešće su u ovom životu ponavljanja prošlih, kako nam sam princip karme nalaže, ukoliko ih se nismo oslobodili – ponavljanje je konstantna prilika za promenu. Prirodan tok...
Žene ratnice

Žene ratnice

Morale su… Nisu imale izbora… To je bio jedini način da prežive, i da očuvaju tuđe živote, i sam princip života…  Kroz opiranje potčinjenosti naučile su da same sebi budu dom i sklonište, radost i tuga, ekstaza i očaj… Samoodrživost polariteta,...
Tradicija oslobođena okova (neka bude izrečeno)

Tradicija oslobođena okova (neka bude izrečeno)

Tradicija nisu opanci, tradicija su uzemljena stopala Tradicija nije ordenje, tradicija je nasleđe vrline predaka Tradicija nije krsna slava, tradicija je svest o tome kome svoju pažnju poklanjas Tradicija nije narodna pesma, tradicija je pesma koja se u tebi budi dok...